Mint a következtetés


A deduktív következtetések

Következtetés A következtetés kutatása azzal foglalkozik, hogy az emberek hogyan érvelnek — nem a meggyőzés és a befolyásolás szempontjából, hanem csak az érvek helyességének szemszögéből —, és hogy vajon az emberi gondolatmenet mennyire hasonlít a formális logika által javasolt következtetésekhez. Ebben a részben röviden utalunk a formális logikára, amely a viszonyítási alapja a következtetés kutatásának.

mint a következtetés Melyek a szarvasmarha szalagféreg scolex diagnosztikai jelei

Ezek után felvázolunk néhány tipikus következtetési hibát, majd a főbb modellek bemutatása után ismertetünk egy speciális problémát, a Wason-féle négykártya-feladatot, és a feladat kapcsán áttekintjük, hogy a következtetés kutatása milyen általános problémákkal küzd. Formális logika és következtetés Egyik muzulmán sem keresztény.

Mint a kovetkeztetes. Induktív érvelés – Wikipédia

Egyik buddhista sem muzulmán. Tehát egyik buddhista sem keresztény. Ez a következtetés helyesnek tűnik. Mint a következtetés azonban egy másik példát!

Account Options

Egyik hüllő sem emlős. Egyik macska sem hüllő.

mint a következtetés féregtelenítő férgek

Tehát egyik macska sem emlős. Utóbbi következtetés nyilván helytelen, ám a mondatok szerkezete azonos az első következtetéssorunkkal. Nem is olyan könnyű felismerni a hibás következtetéseket. Lehet, hogy az első következtetésünkkor a konklúziónk igaz volt, ám maga a következtetés helytelen.

A fenti következtetésekben a kiindulási pont, az első két mondat a premisszák, míg a harmadik mondat a konklúzió. Magát azt az eljárást, amelynek segítségével a premisszákból a konklúzióra jutunk, következtetésnek nevezzük.

A filozófia és a matematika régóta foglalkozik azzal, hogy hogyan tudunk egy olyan formális rendszert kialakítani, ahol helyes állításainkból további helyes állításokra juthatunk. A levezetés szabályainak függetlennek kell lenniük a konkrét tartalomtól, vagyis csak a kijelentések formájára támaszkodnak.

  1. A férgek hasznos tulajdonságai
  2. A következtetés, mint a logikai gondolkodás formája
  3. Férgek gyógyszere csecsemők számára
  4. A deduktív következtetések Deduktív következtetés esetében mindig tágabb körű premisszából következtetünk a szűkebb körű konklúzióra.
  5. A urogenitális rendszer giardiasis

Ezért is nevezzük formális logikának. Számos logikai rendszer ismert és használatos. A formális logika részletei iránt érdeklődők számára Ruzsa Imre mint a következtetés Máté András tankönyve lehet jó kiindulási pont.

A továbbiakban leginkább három típusú kijelentéssel találkozunk majd. Az ilyen mondatokra épülő feladatokban az a kérdés, hogy a kötőszavak hogyan viselkednek, és a tagmondatok igazságértékéből hogyan következtethetünk az összetettebb mondatok igazságértékére, miközben a tagmondatok belső szerkezetével nem foglalkozunk.

A betűkkel jelölt részek belső szerkezetét ismét figyelmen kívül hagyjuk.

Navigációs menü

A logikai feladatok fenti csoportosítását inkább a pszichológusok preferálják, így a különböző feladattípusokat megkülönböztethetik, ám ez a rendszer nem fedi a formális logikai, matematikai és filozófiai szempontokat. A pszichológia számára a formális logika mint normatív elmélet jelentett viszonyítási pontot. A formális logika azt állapítja meg, hogy hogyan kell helyes következtetésekre jutni, és ebből kiindulva megvizsgálható, hogy az emberek képesek-e, milyen feltételek mellett és hogyan képesek helyesen következtetni.

Természetesen az a kutatók célja, hogy minél több tipikus következtetési hibát feltárjanak, hiszen mint a vizuális illúziók esetében is, a szokásos tévedések a rendszer működési módjáról mint a következtetés el részleteket.

Ennek megfelelően először néhány tipikus hibázást mutatunk be, majd áttekintjük a következtetés főbb modelljeit. Tipikus következtetési hibák Az elmúlt évszázad kutatásai a következtetések számos tipikus hibáját tárták fel. Lássunk ezek közül néhányat!

Woodworth és Sells idézi Woodworth-Schlossberg, kísérletei szerint a kvantifikációs állításokkal kapcsolatos következtetéseknél jelentkezik az atmoszférahatás: 1.

Navigációs menü

Ha az egyik premisz- sza tagadó szemben azzal az esettel, ha mindkét premissza állító mint a következtetés, akkor hajlamosabbak vagyunk tagadó konklúziót levonni, még ha az helytelen is lesz.

Ha az egyik premissza részleges szemben azzal az esettel, ha mindkét premissza általános, például némely görög filozófusakkor hajlamosabbak vagyunk részleges konklúzió levonására.

fotók az emberek kis férgeiről

A figurális hatás szerint nem mindegy, hogy a kvantifikációs ítéletek premisszáiban az alany és az állítmány milyen sorrendben következnek, ugyanis ennek megfelelően módosulhat a személyek teljesítménye Johnson-Laird, Minden emlős állat.

Tehát minden macska állat.

mint a következtetés a leghatékonyabb gyógyszer férgek és paraziták ellen

Próbáljuk meg behelyettesíteni az A, B, C betűket tetszőleges állításokkal! A hiedelem torzító hatása szerint, ha a következtetés helyessége konfliktusban áll a konklúzió tartalmával, akkor hajlamosabbak vagyunk a konklúzió tartalma alapján dönteni Evans, : Egyik élelmiszer sem olcsó.

Egyes vitaminok olcsók. Tehát egyes vitaminok nem élelmiszerek.

Körmöci Katalin

A fenti következtetés helyes a formális logika következtetési szabályai szerint, ám a konklúzió ellentmond a mint a következtetés ismereteinknek. Egyik addiktív dolog mint a következtetés olcsó. Némely cigaretta olcsó.

Tehát némely addiktív dolog nem cigaretta. Ez a következtetés azonban helytelen, bár a konklúzió egybecseng az ismereteinkkel. Mint a következtetés fenti következtetés tartalmaz konfliktust: vagy a következtetés helytelen, vagy a konklúzió mond ellent a hétköznapi ismereteinknek. Ilyen esetekben inkább a konklúzió hihetősége alapján döntenek a személyek, vagyis az első következtetést helytelennek mondják holott logikai alapon helyesmíg a másodikat helyesnek holott logikailag helytelen.

A negációkkal is problémáink vannak. Egyrészt a tagadó mondatokat nehezebb mint a következtetés és használni. Másrészt egy tagadó kijelentés tagadása, vagyis a kettős tagadás okoz problémát.

Az arisztotelйszi logika korlбtai

Érzelmi tényezők is befolyásolják a következtetést. Morgan és Morton kísérleteiben idézi Wood- worth-Schlossberg, a háborúval kapcsolatos következtetésekben több hiba jelentkezett, mint a semleges anyaggal kapcsolatos feladatokban. Iskolázatlan személyek a premisszákat kétségbe vonják, vagy újabb premisszákat toldanak a következtetéshez, és így rossz konklúzióra jutnak. Novaja Zemlja a messzi északon van.

Milyen színűek ott a medvék? További példák magyarul is olvashatók Lurija könyvében. Az iskolázatlan személyek hibás következtetéseinek az lehet az oka, hogy a logikai feladat egy speciális műfaj a mi kultúránkban.

Eszerint el kell tekintenünk attól, hogy a feladat hogyan kapcsolódik a valósághoz, és csak a kijelentések zárt, absztrak világával kell törődnünk magyarul lásd Scribner, Mint a következtetés a szemléletre jó tréninget nyújt milyen típusú férgek tabletták iskola.