Laposfereg testfelepitese


Általános jellemzés.

Laposférgek | A biológia alapjai tanító- és óvóképzős hallgatók számára

Írta: Dr. Gelei József A Bütschli és Kükenthal nyomán ide együvé foglalt állatok legközönségesebb képviselői, minők az örvényférgek, fonálférgek és kerekesférgek, egymástól első tekintetre oly nagymértékben különböznek, hogy szinte lehetetlennek látszik ezeknek egy csoportba való laposfereg testfelepitese.

Mégis testük szelvénytelen volta, idegrendszerüknek egy, az egész testet bevonó idegszövedékre való visszavezethetősége, laposfereg testfelepitese pedig kiválasztószervüknek lángsejtes alkata, továbbá igazi coelomaüregnek hiánya s ezzel kapcsolatban a csíraszerv zsák- vagy tömlőszerű alakja, laposfereg testfelepitese együtt elég közös bélyeget szolgáltatnak ahhoz, hogy az egyébként is örvényféregszerű ősökre visszavezethető állatokat egyazon altörzsbe foglaljuk össze.

Ide a férgeknek jellegzetesen víziéletmódot folytató alakjai tartoznak. Csak laposfereg testfelepitese vált közülük szárazföldi lénnyé.

Laposférgek kültakarója és mozgása

Kevés köztük a növényevő is, hanem sokkal inkább húsevők, illetőleg ragadozók, aminek az a következménye, hogy egész rendeket kitevő csoportok váltak élősködőkké. Az emberre nézve a gerinctelen állatok világában az ízeltlábúakon kívül ezeknek van legnagyobb jelentőségük.

Egyesek, mint a fonál- métely- és galandférgek, vagy egyenesen ártanak az embernek, mint betegségokozók, vagy pediglen közvetve veszedelmesek azáltal, laposfereg testfelepitese az ember gazdasági laposfereg testfelepitese és termékeit leírhatatlan mennyiségben pusztítják.

Az örvényférgek s különlegesen a kerekesférgek pedig hasznukkal a vízgazdaság, a haltenyésztés terén játszanak igen jelentős szerepet.

Catch Worms My Way!! without digging, dish soap, walnuts, electricity, etc.

A fönnebb mondottakra való tekintettel az állatok alkatáról összefoglalólag is szólhatunk pár szót. A test laposfereg testfelepitese általános féregalkatnak megfelelőleg többé-kevésbbé hosszában megnyúlt. A szájnyílás rendszerint a mellső, a végbélnyílás laposfereg testfelepitese, mely csak a laposférgekben hiányzik, a hátulsó testvégen van.

Mindig találunk előbelet, amely külbőri: ektodermális származású. A voltaképpeni emésztőszakasz, a középbél entodermális keletű. A magasabbrendűeknek külbőri származású a gyermekekben a pinworm fertőzés jelei vagy kloákája van. Az előbél különleges szakasz az izmos nyeldeklő vagy pharynx.

A bél és a bőr között igazi testüregre, melyet peritoneális hám bélelne, nem akadunk. Éppen azért az idetartozó állatokat sokan a coelomátlanok csoportjának nevezik.

A coeloma helyén az alsóbbrendűekben ugyanolyan kötőszövet: parenchyma képződik, mint aminővel a bordásmedúzákban ismerkedünk meg, ilyenek a parenchymás laposférgek. A magasabbrendűekben a parenchyma helyét résrendszer tölti laposfereg testfelepitese, mely testnedvvel van telítve. Ennek a testnedvnek a test alakja, tartása és feszessége tekintetében igen nagy jelentősége van.

A test ezen kétféle alkata közül elsődleges a parenchymatikus és másodlagos a résrendszeres, úgynevezett schyzocöliás állapot.

  1. Ellenőrző kérdések a
  2. Laposférgek – Wikipédia
  3. Bél paraziták elleni készítmények
  4. Bélféreg gyk

A testben kiképződő résrendszer laposfereg testfelepitese a nedvkeringést is lehetővé teszi. Megjegyezzük azonban, hogy a parenchymás állatok között egyik rendben, nevezetesen a zsinórférgekben valóságos vérérrendszer is alakult ki. A gyűrűzetlen férgek legjelentősebb egybefoglaló kapcsa a kiválasztórendszer. Laposfereg testfelepitese az úgynevezett protonephridiáis typusnak felel meg, melynek legfontosabb képviselői éppen az amerás férgek.

Navigációs menü

A protonephridium egymás végében sorakozó egyetlen sejtsor belsejében képződött ú. A csatornák fa módjára elágazhatnak, vagy hurkolatosan felgomolyodnak.

A csövecskék belső végükön zártak. A cső laposfereg testfelepitese laposfereg testfelepitese nedveket a legegyszerűbb fokon csillók mozgatják, melyek a cső belsejében egyenletesen vannak elosztva. Ezt a különben ritka állapotot a legtöbb állatban fölváltja a folyadékmozgatásnak az a magasabbrendű módja, hogy a csillók a csatornácskák végére hosszú, lobogó pamatban, az ú. Mivel a lobogó pamat közelében, a tölcsér szájadékát befedő protoplazmában rendszerint laposfereg testfelepitese találunk, ezért a protonephridiális kiválasztórendszernek végsejtjeit lángsejtekként szoktuk megkülönböztetni 5.

Lángsejt a Phaenocora unipunctata Oerstd. A legalsóbbrendű gyűrűzetlen férgek ugyanis tengerlakók. Ezeknek még semmi protonephridiális rendszerük nincsen.